development to business consulting - Úvodní stránka

Assessment & Development Centrum

Způsob hodnocení

Hodnocení týmem zkušených a trénovaných hodnotitelů ex-post, které zajišťuje výrazně vyšší objektivitu hodnocení. Hodnocení neprobíhá pouze přímo „na místě“ konání AC, ale v ateliéru společnosti d2b. Hodnotitelé jsou při tomto postupu méně emocionálně vtaženi do děje.

Tento způsob hodnocení zabezpečuje metoda ‚rozboru videozáznamů. Všechny úlohy jsou paralelně zaznamenávány videokamerami. Výhodou této metody pro zadavatele je skutečnost, že v případě zájmu a doplňujících otázek má možnost shlédnout výkony těch účastníků, kteří jej speciálně zajímají.

Samozřejmě, i při tomto typu hodnocení, jsou v průběhu AC výkony a projevy jednotlivých účastníků částečně sledovány a zaznamenávány, ale hodnocení není pro účastníky „viditelné“.

Použití psychodiagnostických dotazníků je silně omezeno; nejsou totiž dostatečně průkazné a účastníky přímo svádějí k uvádění nepravdivých nebo ‚upravených‘ informací. Obvykle tedy v celém AC používáme pouze jeden psychologický osobnostní dotazník. Většinu psychodiagnostických dotazníků a testů máme i ve slovenské verzi.

Hlavní důraz při vyhodnocování není kladen na výsledky psychodiagnostických testů a dotazníků, ale na výkon v jednotlivých úlohách, modelových situacích a případových studiích, které zrcadlí reálné situace, se kterými se účastník na dané pozici nejčastěji setkává.

Výběr hodnoticí baterie (úloh, psychodiagnostických a ostatních metod) vždy přizpůsobujeme požadovanému pracovnímu profilu (sadě odsouhlasených kompetencí) hodnocených pracovníků – upřesňujeme je po konzultaci (konzultacích) se zadavatelem.

Modelové situace a případové studie jsou v drtivé většině naší vlastní výroby. Vznikaly a vznikají v dílnách zkušených lektorů, kteří dlouhá léta trénují základní a pokročilé „soft skills“ na kurzech, či workshopech. Takto vytvořené modelové situace a případové situace jsou následně interně a později externě vyzkoušeny a až potom (pokud uspějí) jsou použity jako hodnoticí položky AC (tak, aby odpovídali cílům a kritériím daného AC).

Detaily služby AC & DC

 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
d2b - Úvodní stránka

© 2011 development to business consulting | d2b.cz | created by AEF | Úvodní stránka Kontaktujte nás Najdete nás na Facebooku Fotogalerie