development to business consulting - Úvodní stránka

Metody používané na kurzu

Zážitkový výcvik, který zabezpečují případové studie, rolové hry a modelové situace monitorované videokamerou - jednotlivá zadání simulují reálnou problematiku práce cílové skupiny; posluchači opakovaně vystupují v různých rolích a mají možnost prožít tyto situace z různých úhlů pohledu.

Intenzivní videotréninky s důrazem na rozbor řešení jednotlivých situací z videozáznamu a poskytnutí kvalifikované zpětné vazby.

Manažerské hry - rozvíjejí schopnost strategického myšlení a rozhodování ve vypjatých situacích, podporují týmovou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivci.

Výklad důležitých pojmů seminární formou s využitím technických vizualizačních pomůcek - výklad zpravidla vychází z analýzy zadané modelové situace, čímž se pokrývá nejen téma kurzu, ale především se pružně reaguje na aktuální praktické problémy posluchačů.

Ke zvýšení motivace jednotlivých účastníků používáme různé formy testů, sebepoznávacích a hodnotících dotazníků a soutěží o ceny.

Měření výkonů pomocí hodnotících archů.

Během kurzu si účastníci s pomocí lektora sestaví argumentační a námitkové banky a scénáře zvládání komunikačně obtížných situací.

Do vybraných programů zařazujeme outdoorové manažerské hry, teambuildingové aktivity a simulace v rozsahu a náročnosti podle přání zadavatele.

Podle požadavků zadavatele může být výstupem našich kurzů zmapování názorů skupin manažerů na určitý problém, nebo jejich návrh řešení dané situace.

Dokážeme být facilitátory a zprostředkovateli komunikace mezi různými skupinami.

 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
d2b - Úvodní stránka

© 2011 development to business consulting | d2b.cz | created by AEF | Úvodní stránka Kontaktujte nás Najdete nás na Facebooku Fotogalerie