development to business consulting - Úvodní stránka

Fáze spolupráce

1. Etapa - Přípravná fáze


d2b mystery shopping

Cíle:

 • identifikovat rozvojové potřeby
 • navrhnout postupné kroky
 • nastavit časovou osu projektu
 • definovat základní požadavky na kulturu komunikace s hostem

Tato fáze zahrnuje Mystery Guests včetně analýzy současného stavu a následnou konzultaci se zadavatelem.

2. Etapa - Nastartování změn


Cíle:

 • nastavit základní pravidla jednání s hostem
 • zpracovat řešení jednotlivých konkrétních situací podle vlastních standardů hotelu (jsou-li k dispozici) nebo podle požadavků zadavatele definovaných v první fázi

V této fázi doporučujeme uskutečnit workshop se zástupci jednotlivých cílových skupin a vedení hotelu k upřesnění požadavků kladených na připravovaný program a analýzu současného chování k hostům.

3. Etapa - Tréninkový program


Cíle:

 • trénovat pracovníky v konkrétních potřebných dovednostech
 • vyžadovat trénované chování
 • navrhovat a realizovat změny v tomto projektu vzdělávání

Po dokončení prvního naplánovaného bloku kurzů provést měření výsledků pomocí Mystery Guests a po konzultaci se zadavatelem realizovat další vzdělávání cíleně podle aktuálního stavu chování k hostovi.

 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
 • Fotogalerie
d2b - Úvodní stránka

© 2011 development to business consulting | d2b.cz | created by AEF | Úvodní stránka Kontaktujte nás Najdete nás na Facebooku Fotogalerie